Työyhteisösovittelu auttaa työpaikan konfliktien ratkaisemisessa.

Miksi työyhteisösovittelu?

Jokaisella työpaikalla voi joskus syntyä riitoja tai konfliktitilanteita. Konflikti voi koskea kahden henkilön välistä ristiriitaa, tiimiä tai koko työyhteisöä, ja ne voivat alkaa monesta syystä. Työpaikalla voi esiintyä esimerkiksi puhumattomuutta, juoruilua, kuppikuntia, epäasiallista kohtelua, kiusaamista ja ihmisten välisiä ristiriitoja.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää edistämään työrauhaa ja työnantajaa puuttumaan häiriöihin. Ihmiset haluavat toimia yhteisönsä jäsenenä aktiivisesti ja hoitaa tehtäviään vastuullisesti, työyhteisön pelisääntöjä noudattaen.

Kun omat voimavarasi eivät enää riitä, työyhteisösovittelu tukee työpaikan konfliktien ratkaisemisessa. Sovittelulla pyritään parantamaan työilmapiiriä puhdistamalla työyhteisön ilmaa, luomalla ymmärrystä ja löytämällä konkreettisia ratkaisuja ristiriitatilanteisiin koulutetun työyhteisösovittelijan avulla.

Työyhteisösovittelija on työyhteisön sovuntekijä – ota yhteyttä, ja saat apua työyhteisökonfliktien ratkaisemiseen!

Tarjoan myös koulutusta ja valmennusta työyhteisösovittelusta. Teen myös työyhteisökonsultointia ja voit kutsua myös minut, jos haluat keskustella työyhteisössä olevista haasteista ja kuinka ratkaista niitä.

”Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa”
-Tuntematon

Työyhteisösovittelu, Keijo Tauriainen