Työyhteisösovittelu auttaa työpaikan konfliktien ratkaisemisessa.

Miksi työyhteisösovittelu?

Jokaisella työpaikalla voi olla joskus riitoja tai konfliktitilanteita. Ne voivat alkaa monesta syystä. Voi esiintyä esimerkiksi puhumattomuutta, juoruilua, kuppikuntia, epäasiallista kohtelua, kiusaamista ja ihmisten välisiä ristiriitoja.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää edistämään työrauhaa ja työnantajaa puuttumaan häiriöihin. Ihmiset haluavat toimia yhteisönsä jäsenenä aktiivisesti ja hoitaa tehtäviään vastuullisesti. Konfliktien ratkaisu voi olla myös yhteinen oppimisprosessi.

Kun omat voimavarat eivät enää riitä – työyhteisösovittelu auttaa työpaikan konfliktien ratkaisemisessa.