Työyhteisösovittelija

Työyhteisösovittelija Keijo Tauriainen

Olen koulutukseltani hallintotieteiden maisteri  ja minulla on 30 vuoden kokemus johto-, esimies- ja päällikkötehtävistä.

Vuodesta 2001 lähtien olen hoitanut ison organisaation HR-asioita sisältäen työhyvinvointiin liittyvät asiat. Olen ollut mm. luomassa varhaisen tuen toimintamallia ja huonon kohtelun estämisen toimintaohjetta. Koko ajan vastuulleni ovat kuuluneet myös työterveyshuollon yhteyshenkilön tehtävät. Olen vastannut työnantajan edustajana yhteistoimintaan, työkykyyn ja erilaisiin konflikteihin ja niiden selvittämiseen liittyvistä neuvotteluista. Olen vastannut myös organisaation esimiesvalmennuksista.

Työyhteisösovittelijaksi kouluttauduin, koska halusin lisätä osaamistani ja ymmärrystäni työpaikan ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisemisesta. Olen suorittanut vuonna 2022 sovittelun tueksi ryhmä- ja tiimicoachingkoulutuksen, joten voin sovittelussa hyödyntää myös coachingia.

Teot ovat kauneinta puhetta myös työyhteisön konfliktien ratkaisussa.

Pitkä ja kattava työkokemukseni HR- ja työkykyasioista, esimiestyöstä, konfliktitilanteiden selvittämisestä täydennettynä työyhteisösovittelijan koulutuksella ja käytännön kokemuksella antaa hyvät valmiudet viedä läpi onnistunut työyhteisösovittelu ja antaa siihen sparraus- ja asiantuntija-apua. 

Olen valmis auttamaanOle yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin jutellaan, kuinka voin auttaa teitä luottamuksellisesti mahdollisissa haasteellisissa työyhteisötilanteissa. Voin tulla myös esittelemään työyhteisösovittelua. Toimialueeni on koko maa.

Työyhteisösovittelu on suomalaisilla työpaikoilla 2010-luvulla käyttöön otettu metodi, jolla pyritään ratkaisemaan työyhteisön konfliktitilanteita. Suomessa menetelmätapaa on kehittänyt erityisesti FT Timo Pehrman, joka on sekä teoreettisesti että käytännön tasolla kehittänyt sovittelumenetelmiä työpaikoilla.

Keijo Tauriainen, työyhteisösovittelija ja sovuntekijä

Keijo Tauriainen

Työyhteisösovittelija, Group & Team Coaching Diploma -sertifikaatti (BCI).